סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1567

9
751
87
3
9
27
87
5
1
1
4
3
7
56
94
1
2
75
189
7