סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1571

5
3
6
1
5
7
38
4
9
34
61
7
9
31
29
7
3
28
7
8
1
3
1
4