סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1573

9
65
83
6
1
2
8
5
1
43
27
5
37
62
4
1
8
2
4
3
34
29
6