סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1576

72
9
42
5
6
54
81
7
15
9
7
63
4
98
51
4
6
75
1
37