סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1577

4
5
5
6
3
74
2
3
6
78
86
75
32
15
8
9
1
64
9
3
1
9
8