סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1583

1
6
1
5
59
36
2
2
6
48
81
9
3
9
6
45
3
86
6
6
82
75