סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1589

7
16
4
82
75
1
7
4
2
3
527
1
9
7
59
6
8
2
76
7
81