סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1590

4
21
76
2
45
3
9
4
9
93
1
647
7
9
3
64
12
8
9
64
8
5