סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1591

2
71
49
9
2
8
4
3
1
84
9
18
2
35
9
16
27
19
4
4
27