סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1644

7
5
2
5
36
31
7
5
98
6
2
463
5
2
14
7
29
97
4
61
19
7