סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1645

93
8
75
1
43
5
89
7
1
23
1
4
5
512
738
64
7
4
5