סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1647

9
125
48
3
9
8
4
1
2
61
73
54
5
79
9
6
5
3
917
17
8