סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1648

3
4
7
72
6
45
8
2
95
1
4
2
85
39
67
841
2
56
6
91
3