סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1649

2
93
8
4
3
9
2
9
7
16
8
2
1
6
43
596
71
8
69
21
8