סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1650

5
9
72
82
4
9
6
4
86
9
7
6
1
4
2
3
4
8
23
53
426
91