סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1651

3
6
7
39
14
81
4
52
6
38
7
4
7
5
895
7
4
4
869
275