סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1655

43
1
92
79
4
8
9
65
19
2
6
43
8
6
7
876
9
13
95
3