סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1657

68
73
9
32
4
6
1
2
5
4
3
1
75
3
1
8
6
64
5
8
8
16
5