סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1658

67
24
23
41
75
7
89
85
6
32
4
1
49
16
5
76
3
4
7