סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1659

5
28
35
2
64
1
392
7
68
4
2
97
786
9
4
3
4
29
73
8
53