סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1662

6
28
3
48
5
1
2
6
83
4
67
5
92
4
97
1
56
6
54
4
6