סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1664

8
72
69
142
8
3
8
28
9
3
1
78
63
57
5
3
32
5
45
2