סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1666

98
26
54
6
1
76
9
5
1
2
5
98
1
7
8
653
8
4
8
2
21
7
8