סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1667

75
81
49
16
7
52
1
4
28
249
3
79
7
3
921
34
6
5