סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1670

7
9
45
29
874
43
7
8
36
4
3
1
8
684
91
52
5
4
6
7
48