סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1671

6
8
5
4
5
39
3
63
4
15
6
26
8
72
36
9
8
2
79
5