סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1673

31
56
1
9
98
6
63
4
2
2
75
5
7
7
6
8
4
6
49
18
5