סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1674

9
2
56
8
95
2
2
43
67
54
31
3
7
49
9
7
6
2
2
9
28
3
7