סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1676

61
7
32
56
279
14
539
2
76
13
8
95
63
4
1
38
31
9