סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1678

96
5
4
86
85
1
69
1
8
54
93
85
4
2
6
28
94
78
1
5