סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1679

96
28
3
92
1
94
8
36
521
17
5
6
7
74
2
6
3
2
2
1
473