סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1680

45
7
2
5
9
6
8
8
345
9
7
81
35
9
9
5
89
2
5
37
619