סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1684

2
653
8
753
4
69
34
58
2
64
3
56
9
2
19
72
47
92
385