סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1687

3
2
5
1
695
42
4
31
7
29
3
798
23
37
5
46
1