סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1689

2
4
5
3
19
4
69
7
51
6
2
7
548
38
41
58
36
4
9
2
85