סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1691

96
5
4
2
5
1
91
2
8
82
3
7
63
78
9
6
3
8
73
95
6