סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1692

32
4
6
7
39
6
27
4
519
283
35
8
6
8
6
91
65
3
4
7
92