סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1693

3
42
1
5
3
1
7
4
76
9
81
34
86
1
86
1
2
57
148