סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1694

8
6
57
7
3
19
9
7
6
5
64
3
95
4
2
1
6
5
8
14
7
5
93
3
7
8