סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1695

296
58
1
6
2
3
5
4
2
1
72
5
9
6
547
2
247
83
5