סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1696

942
378
3
1
79
38
69
23
4
2
7
1
4
25
9
5
3
7
8
86
1
94