סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1698

3
28
7
7
9
6
1
3
5
21
86
7
3
2
8
2
3
549
7
54
4
68