סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1699

2
7
53
16
279
9
4
6
21
4
7
3
1
9
265
3
57
49
8
1