סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1701

17
4
83
8
3
5
39
25
6
34
2
6
9
7
5
1
9
62
7
1
863
2
97