סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1702

3
4
56
65
27
3
9
2
3
4
1
72
1
82
4
1
34
1
7
6
69
48
1