סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1704

3
1
957
1
82
53
694
1
38
6
435
41
9
98
1
25
17