סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1706

1
2
36
6
4
58
4
9
95
6
75
2
74
8
5
12
836
58
31
7