סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1707

9
1
4
2
84
4
219
7
32
63
18
5
2
3
34
6
98
9
4
6
98
47