סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1710

1
8
4
38
6
1
4
2
83
2
39
5
23
9
8
5
2
9
4
58
64
32
4
6