סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1711

9
9
67
8
14
32
5
8
16
82
73
8
41
6
27
6
3
1
43
7